niedziela, Styczeń 19, 2020

Odczulanie – na czym polega, komu jest polecane?

Immunoterapia alergenowa (odczulanie) to jedyny, obok unikania kontaktu z alergenem, co jest często niemożliwe, sposób leczenia przyczynowego chorób alergicznych. Celem terapii jest zmniejszenie wrażliwości osoby uczulonej na alergeny i eliminacja lub zmniejszenie stopnia nasilenia objawów choroby. Immunoterapia alergenowa koryguje zaburzenia immunologiczne, które występują u chorych na choroby alergiczne. Leczy nie tylko przyczynę alergii, czyli nadwrażliwość na konkretny czynnik, ale również jej objawy, między innymi alergiczny nieżyt nosa lub alergiczne zapalenie spojówek.

Na czym polega proces kwalifikacji do immunoterapii?

Pacjent jest kierowany na immunoterapię przez lekarza alergologa. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać testy skórne, które potwierdzają nadwrażliwość na daną substancję. Sam dodatni wynik testów skórnych nie jest wskazaniem do immunoterapii – lekarz musi stwierdzić, że dolegliwości pacjenta są wywołane przez alergię, czy nie towarzyszy jej inna choroba

Czy immunoterapię można stosować w każdym wieku?

Wskazania do immunoterapii alergenowej są analogiczne u dorosłych i dzieci. Za dolną granicę stosowania odczulania przyjmuje się 5 rok życia – nie należy odczulać młodszych dzieci. Nie ma ściśle określonej górnej granicy wieku, jeśli u pacjenta nie występują przeciwwskazania, między innymi: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, upośledzenie przepływu krwi w naczyniach mózgowych spowodowane miażdżycą i zaburzenia rytmu serca.

Jak powinien postępować chory w trakcie immunoterapii?

  • Przestrzegać zalecanych przez lekarza terminów wizyt w przychodni, pozostawać co najmniej 30 minut w gabinecie zabiegowym po podaniu szczepionki.
  • Odnotowywać i skrupulatnie przekazywać w czasie wizyty, przed podaniem kolejnych dawek szczepionki, wszystkie objawy, które wystąpiły po opuszczeniu gabinetu lekarza, czy też niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy są niepokojące.
  • Po każdym zastrzyku unikać wysiłku fizycznego.
  • Unikać narażenia na działanie substancji uczulających.
  • Zażywać tylko leki zaakceptowane przez lekarza i poinformować lekarza o ewentualnych zmianach w leczeniu.

Dlaczego należy pozostawać pod nadzorem lekarza przez co najmniej 30 minut po podaniu szczepionki alergenowej?

Jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa. W ciągu 30 minut po podaniu szczepionki mogą wystąpić działania niepożądane, jakkolwiek zdarza się to bardzo rzadko, które mogą stanowić zagrożenie życia, i tylko natychmiastowa interwencja lekarza może zapobiec ich poważnym skutkom.

U których chorych immunoterapia jest przeciwwskazana?

Immunoterapia alergenowa jest przeciwwskazana u chorych z chorobami towarzyszącymi, o czym była mowa już wcześniej. Tą metodą nie mogą być również leczeni pacjenci z niedoborami immunologicznymi, chorobami tkanki łącznej i z chorobami nowotworowymi, ponieważ ich własna odpowiedź immunologiczna jest nieprawidłowa. Do czasowych przeciwwskazań do stosowania immunoterapii należą infekcje – zarówno wirusowe, jak i bakteryjne.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>